Αίολος Αγυιάς Α.Ο.

Get Adobe Flash player

Γήπεδο

Οι διεθνείς διαστάσεις του γηπέδου squash κωδικοποιήθηκαν στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και ορίστηκαν στα 9.75μ. βάθος και 6.4μ. πλάτος. Ο μπροστινός τοίχος έχει μια γραμμή (front wall out line) στα 4.57μ. από το έδαφος, η οποία συναντά τις πλαϊνές γραμμές (side wall out lines) που ενώνονται με τη γραμμή (back wall out line) που βρίσκεται στον πίσω τοίχο σε ύψος 2.13μ. και οριοθετούν τα προς τα πάνω όρια του γηπέδου. Ο μπροστινός τοίχος έχει επίσης τη γραμμή του σερβίς (service line) στα 1.83μ. και ένα μεταλλικό φιλέτο 43 εκ. για να παράγει χαρακτηριστικό ήχο όταν η μπάλα χτυπά εκεί.
Το ξύλινο δάπεδο χωρίζεται στη μέση από μια γραμμή, με το πίσω τμήμα να χωρίζεται με την half court line σε δυο τεταρτημόρια τα οποία περιέχουν από ένα service box, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.